malta-mifsud-immanuel-c-melvin-mifsud[1]

 

Poème de la vieille tsigane

 

Mon fils, donne - moi ta main et regarde - moi dans les yeux

Je vais lire les années où tu n’as pas encore erré

Je verrai la terre où tu cherches en solitaire

La mer qui s’est ouverte pour que tu viennes jusqu’à moi

Et les flots jetés à ta poursuite.

 

Vois, tes yeux passent d’une couleur à l’autre

De la couleur des feuilles vertes à celles de la terre,

Tes yeux semblent ne pouvoir se décider,

Ils se fondent dans la tempête

Ils sont emportés par le torrent.

Tu n’as pas de pays, mon fils, parce que le tien t’as rejeté

Ou peut-être l’as-tu quitté parce que tu ne l’aimais plus,

Ta mère, ce n’est pas les rochers durs comme le silex,

Ce n’est pas la terre

Ou les rochers faits de sang battus par les vents

Ce n’est pas la terre au sens où tu l’as toujours cru.

Ta mère, c’est la brise marine qui se lève sur les flots,

La poussière qui vole sur la route et les champs,

La vague qui ne t’as enfanté que pour te rejeter

Ta mère, c’est un oiseau fou qui ne sait pas où il va

Ta mère, c’est la vie qui bat dans tes artères.

 

Va, mon fils, suis le chemin que tes yeux te montrent.

Pars chercher la terre que tu ne trouveras pas.

Parcours les rivages qui s’étendent sur les eaux.

 

Tu continueras à porter ta peine, à être blessé par l’amour

Beaucoup te feront l’amour, personne ne t’aimera ;

Tu voudras trouver le repos dans des lits vastes et propres

Tu ne le trouveras pas et tu ne pourras pas fermer les yeux

Tu pleureras les pas que feront tes jambes

Tes jambes qui marcheront sans savoir où elles vont.

 

Va, mon fils, où le vent te mène,

Va, chercher la femme la plus belle qui ait jamais vécu

Va, nourris-toi des fleurs et étanche ta soif avec l’eau

Des grandes vallées des terres lointaines.

 

Cat tu n’es rien d’autre qu’une rafale de vent affligée

Et maintenant il ne te reste qu’à ouvrir grand les bras,

A ouvrir les yeux, à respirer un grand coup

Et … à prendre ton vol.

 

Traduit du maltais par Patrice Sanguy

In, « Les poètes de la Méditerranée. Anthologie »

Editions Gallimard /Cultures France (Poésie), 2010

 

Il. Poeżija taż – żingara xiħa

 

Ibni, agħtini jdejk u ħares lejja

ħa naqra s-snin li għad tintilef fihom,

ħa nara l-art li qieghed tfittex waħdek,

il-baħar blu li qsamt biex wasalt ħdejja,

u l-mewġ li għad iġorrok lura miegħu.

 

Ara, għajnejk ikanġu zewġ kuluri:

l-adħar tal-weraq u l-lewn tal-ħamrija.

Għajnejk donnhom ma jistgħux jiddeċiedu –

Jintilfu ma’ kull riħ li jonfoħ qawwi,

Jinġarru ma’ kull xmara nieżla ’l isfel.

M’ għandekx art, ibni, għax artek keċċietek

jew tlaqtha għax ma bqajtx tinnamra magħha.

Ommok mhix il-blat samm, mhix il-hamrija,

jo l-ġebel miftuħ beraħ kollu dmija,

mhijiex l-art bħalma dejjem ħsibt li kienet.

Ommok iż-żiffa li titla’ mill-baħar,

Il-trab li jtir fit-toroq u għelieqi,

Il-ħalla li għamlitek biex beżqitek.

Ommok għasfur miġnun ma jafx fejn sejjer.

Ommok in –nifs li jiġri qalbl-arterji.

 

Mur, ibni, iġri wara għajnejk miftuħa.

Mur fittex l-art li qatt ma int se ssibha.

Mur gonġi x-xtut mifruda bl-ilma wiesa’.

 

Tibqa’ miex mweġġa’, ferut bl-imħabba;

u ħafna jinnamrawk ’mma had ma jħobbok;

u trid timtedd fuq sodor kbar u nodfa;

‘mma torqod qatt, għajnejk qatt ma jingħalqu;

u tibki l-passi li riġlejk imiddu –

riġlejk mexjin bla jafu fejn se jmorru.

 

Mur, ibni, fejn ir-riħ iħajrek tiġri.

Mur fittex l-isbaħ mara li qatt m’għexet.

Mur kul il-fjuri, u mur ixrob l-ilma

Mill-widien kbar tal-artijet imbiegħda .

 

Għax int m’int xejkn għajr nefħa rih imdejqa ;

u jonqsok biss li tiftaħ dirgħajk wiesa’,

tberraq għajnejk biex tieħu nifs… u ttir.

 

Il-Ktieb tar-Riħ u l-Fjuri, 2001

 

Poème précédent en maltais:

Oliver Friggieri : Pèlerin distrait / Pellegrin distratt  (13/09/2014)